Stovky slovenských a zahraničných vín

 

Číslo účtu

MNEWIS, s.r.o.

IBAN: SK86 8330 0000 0022 0105 7846

BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky:

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava