Stovky slovenských a zahraničných vín

Riadená ochutnávka

Pozývame Vás na riadené ochutnávky vín zastúpených slovenských vinárstiev!

* Cena na osobu za účasť na riadenej ochutnávke od 18 €.   

* Maximálny počet osôb je 18.   

* V prípade záujmu o ochutnávku je potrebné vopred požiadať o rezerváciu!   

* V cene ochutávky je zvyčajne desať vzoriek vín (často o pár viac...) a malý záhryz (chlieb, syr, olivy...).   

* Cenu vstupného, termín najbližšej ochutávky a počet voľných miest Vám odporúčame overiť si dostatočne včas!

* Všetky informácie zverejňujeme s dostatočným predstihom na našom Facebook-u VinoDom Sereď.

* O úhradu vstupného prosíme aspoň tri dni pred termínom konania v hotovosti do pokladne VinoDomu, alebo prevodom na účet spoločnosti.

Zrušenie alebo zmena termínu riadenej ochutnávky je vyhradená! V prípade nekonania podujatia Vám uhradenú sumu, samozrejme, vrátime!