Stovky slovenských a zahraničných vín

Tematická ochutnávka

Pozývame Vás na tematické ochutnávky vybraných, špeciálnych či netradičných vín slovenských a svetových vinárstiev!

* Cena za účasť na tematickej ochutnávke od 20 € na osobu, (presná cena sa stanoví podľa celkovej ceny ochutnávaných vín a počtu prihlásených osôb). V cene ochutávky je malý záhryz (chlieb, syr, olivy...). Cenu vstupného Vám odporúčame overiť si vopred !

* V prípade záujmu o ochutnávku je nutné vopred požiadať o rezerváciu! Maximálny počet osôb je 18.

* Prosíme o úhradu vstupného minimálne päť dní pred konaním v hotovosti do pokladne VinoDomu, alebo prevodom na číslo účtu spoločnosti.
 

Zrušenie alebo zmena termínu ochutnávky je vyhradená! V prípade, že sa ochutnávka neuskutoční, uhradenú sumu Vám, samozrejme, vrátime!